ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+30 6976134871
+30 6984496693
+30 22830 51649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΚΑΛΑΔΟΣ, ΤΗΝΟΣ
84200

EMAIL

skaladianos@gmail.com