Επισκευή – Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευής από φέρουσα λιθοδομή και από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλακοστρώσεις, τσιμεντοκονίες, βιομηχανικά μπετά, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, λίθινοι τοίχοι – πέτρινα διακοσμητικά κατασκευαστικά στοιχεία, πλακοστρώσεις, τσιμεντοκονίες, βιομηχανικά μπετά.