Επισκευή – Ενίσχυση – Αποκατάσταση κατασκευής από φέρουσα λιθοδομή,  διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, λίθινοι τοίχοι – πέτρινα διακοσμητικά κατασκευαστικά στοιχεία, πλακοστρώσεις, τσιμεντοκονίες.