Το δεύτερο μεγάλο υδρευτικό έργο της Τήνου, το Φράγμα της Βακέτας  ολοκληρώθηκε από την εταιρεία μας το 2007. Το εν λόγω  φράγμα ανάσχεσης και εμπλουτισμού, ένα έργο με τεράστιες κατασκευαστικές απαιτήσεις, καταδεικνύει την κατασκευαστική μας ικανότητα και τη γνωστική μας επάρκεια.